Pre členov

Propozície streleckej sútaže nájdete v sekcii Strelecký oddiel.

:: ŠKPTN - členský poplatok na rok 2016

Členský poplatok (10,- €) je možné zaplatiť pri prezentácií, v prípade neúčasti na VZ je možné zaplatiť osobne u p. Tatranského na KR PZ v Trenčíne, prípadne u vedúcich oddielov, alebo zaslať platbu na č.ú.: IBAN: SK52 0900 0000 0000 4170 6448 v SLSP, variabilný symbol uviesť číslo preukazu ŠKP.

Príklad:

č.p.: 300/2000 uvádzať var. symbol: 0003002000
č.p.: 068/1998 uvádzať var. symbol: 0000681998
č.p.: 264/2/1998 uvádzať var. symbol: 0026421998

Do správy pre prijímateľa uviesť menoPOZOR ZMENA !!!
Oznam pre členov ŠKP Trenčín.

Strelnica Kamenolom je súkromná strelnica a jej vlastníkom je RDA. Informácie o prevádzke strelnice získate na stránkach www.RDA.sk 

Členovia rady ŠKP:

Predseda klubu: Ing. Blažej Branislav - 0910 808 608
Podpredseda: Mgr. Tatranský Roman - 0903 376 706, e-mail: roman.tatransky@minv.sk
Hospodár klubu: Amrich Roman - 096120-3112
Strelecký oddiel: Ing. Kopunec Peter -
0917 678 395, e-mail: peter@skptn.sk
Karate: Ďuďák Miroslav
Hokej: Smolka Martin
Futbal: Rovenský Drahomír

Športový klub polície v Trenčíne © 2011